Techné: Research in Philosophy and Technology (Tidskrift)

Hiippala, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of manuscript
Period2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1091-8264