Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A (Tidskrift)

Härkki, T. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodaug 2017 - sep 2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1893-1774
OmfattningInternationell