Technological Forecasting and Social Change (Tidskrift)

Kettunen, P. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Periodmaj 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0040-1625