The Acute Effects of LSD on Reward Behavior in Mice with Intracranial Self-Stimulation

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Periodnov. 2019okt. 2020
ExaminandJuliana Harkki
Examination vid
OmfattningNationell