The Art of Sympathy: Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction (2008)

Pettersson, B. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

PhD 2008

Title of thesis: The Art of Sympathy: Forms of Moral and Emotional Persuasion in Fiction (2008)
Period2008
ExaminandHoward Sklar
Examination vidU. of Helsinki