The Decline of Infant Mortality in Cambridge 1876-1911: Person, Place or Parent

Moring, B. (Opponent)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Doctoral thesis
Period17 jan 2008
ExaminandJoan Walsh
Examination vidThe Open University
OmfattningInternationell