The development of intestinal microbiota in childhood and host-microbe interactions in pediatric celiac disease

Salojärvi, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period5 dec 2016
Examinand
Examination vidVeterinärmedicinska fakultetens avdelningar
OmfattningInternationell