The development of self-analytic capacity in psychoanalysis - the case of Amalia X

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20172020
Examination vidMedicinska fakulteten
OmfattningInternationell