The development of self-analytic capacity in psychoanalysis - the case of Amalia X

Kivikkokangas, S. (Handledare), Henrik Enckell (Handledare), Pesonen, A. (Handledare), Mikael Leiman (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period2017 - 2020
Examinand
Examination vidMedicinska fakulteten
OmfattningInternationell