The effect of homocysteine on telomere length

Misiewicz, Z. (Handledare), Hovatta, I. M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Supervision of master's thesis
Periodmaj 2017
Examinand
Examination vid Helsingfors universitet