the faculty representative in the grad­ing com­mit­tee in the ex­am­in­a­tion of doc­toral dis­ser­ta­tion

Onikki-Rantajääskö, T. (Medlem i avhandlingskommitté)

Aktivitet: ExaminationstyperMedlem i doktorsavhandlingskommitté

Period31 maj 2017
ExaminandSachiko Sosa
Examination vidFinskugriska och nordiska avdelningen
OmfattningInternationell