the Finnish Confederation of Units for Academic Professionals (AKAVA (Extern organisation)

Sukura, A. (Ordförande)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Vice-trustee of the Finnish Confederation of Units for Academic Professionals (AKAVA)
Period19901996
Vidthe Finnish Confederation of Units for Academic Professionals (AKAVA, Finland