the fourth Indian Conference on Logic and its Applications (Extern organisation)

Väänänen, J. (Ordförande)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Program Committee of the fourth Indian Conference on Logic and its Applications
Period1 jun 200931 jan 2011
Vidthe fourth Indian Conference on Logic and its Applications, Indien