The Multimodal and Collaborative Aspects of Demonstrations in the Teaching of Budo Sports

Wiklund, M. (Förhandsgranskare)

Aktivitet: ExaminationstyperFörhandsgranskare av doktorsavhandling

Periodmaj 2019
ExaminandJoonas Råman
Examination vidOulun yliopisto
OmfattningInternationell