The politics of datafication: The influence of lobbyists on the EU's data protection reform and its consequences for the legitimacy of the General Data Protection Regulation

Jääsaari, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Co-supervision of academic dissertation submitted to public examination
Period8 nov 2019
Examinand
Examination vidStatsvetenskapliga fakulteten
OmfattningInternationell