The response of understorey plant species to the manipulation of under canopy spectral composition

Robson, T. M. (Handledare), Loehr, J. A. (Bihandledare), Brelsford, C. (Bihandledare), Hartikainen, S. M. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period6 mar 2017 - 6 aug 2017
ExaminandMarieke Tasser
Examination vidUniversity of Montpellier
OmfattningInternationell