THE ROLE OF PHYTATE IN THE KINETICS OF BETA-GLUCAN OXIDATIVE DEGRADATION

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master thesis
Period1 feb. 20161 aug. 2016
OmfattningLokal