THE ROLE OF PHYTATE IN THE KINETICS OF BETA-GLUCAN OXIDATIVE DEGRADATION

Wang, Y. (Handledare), Sontag-Strohm, T. S. (Bihandledare), Maina, H. N. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Master thesis
Period1 feb 20161 aug 2016
Examinand
OmfattningLokal