The Role of the Media in Crises and Catastrophes

Jääsaari, J. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Public Lecture for the demonstration of teaching skills in connection with an application for Adjunct Professor (Docent) in Political Science with Mass Communication. In Swedish: Mediernas roller vid kriser och katastrofer
Period21 apr 2009
VidÅbo Akademi University, Vasa , Finland