The role of two recessions in Finnish fertility decline of the 2010s

Berg, V. E. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period1 okt 2019 → …
ExaminandHeidi Perälampi
Examination vidAvdelningen för psykologi och logopedi