The serotonin system and alcohol dependence (Serotoniinijärjestelmä ja alkoholiriippuvuus)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

The research report of the medical advanced studies
Period1 juni 201918 nov. 2019
ExaminandAlvar Martti
Examination vid
OmfattningNationell