The Social Well-being of the Unemployed Living Alone in Finland

Haybatollahi, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period20172018
Examinand
OmfattningInternationell