The vague feeling of belonging of a transcultural generation. An ethnographic study on Germans and their descendants in contemporary Helsinki, Finland

Snellman, H. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period10 nov 2017
ExaminandDorothea Breier
Examination vid
OmfattningNationell