Thesis co-supervisor

Räisänen, J. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Non-Rutherford elastic scattering cross sections for materials analysis
Period2001
ExaminandArto Nurmela
Examination vidUniversity of Helsinki