Thesis supervision

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: On random planar curves and their scaling limits
Period20052009
Examinand
Examination vidHU