Thesis supervision, finished doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Censorernas implicita ramar för bedömning. En studie av studentuppsatser i modersmål och litteratur
Periodjan 200816 dec 2016
Examinand
Examination vidHU