Thesis supervision, finished doctoral thesis

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Censorernas implicita ramar för bedömning. En studie av studentuppsatser i modersmål och litteratur
Periodjan. 200816 dec. 2016
ExaminandSofia Stolt & Jenny Wiksten Folkeryd
Examination vid
  • HU