Thesis supervision: Johanna Virkkula, First Name Choices in Zagreb and Sofia

Lindstedt, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: First Name Choices in Zagreb and Sofia
Period1999 → …
ExaminandJohanna Virkkula
Examination vidUniversity of Helsinki