Thesis supervision (MSc)

Sundström, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Erasmus student exchange
Periodapr 2010 - sep 2010
ExaminandM. Vidal Garcia
Examination vidUniversity of Barcelona
OmfattningInternationell