Thesis supervision (MSc)

Sundström, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

MSc thesis
Period2002 - 2003
ExaminandE. Vitikainen
Examination vidUniversity of Helsinki