Thesis supervision (MSc)

Sundström, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

MSc thesis
Period20122013
ExaminandJ. Lehtimäki
Examination vidUniversity of Helsinki