Thesis supervision (MSc)

Sundström, L. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

MSc thesis
Period2008 - 2010
ExaminandS. El-Showk
Examination vidUniversity of Helsinki