Thesis supervisor

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Renormalization methods in KAM theory
Period20012006
Examination vidHU