Thesis supervisor

Räisänen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Energy loss interactions of ions in semiconductor materials as studied by ion beam techniques
Period1997
ExaminandKyösti Väkeväinen
Examination vidUniversity of Helsinki