Thesis supervisor

Räisänen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Heavy ion stopping power measurements with transmission methods
Period2002
ExaminandTommi Alanko
Examination vidUniversity of Jyväskylä