Thesis supervisor

Räisänen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Ion beam channeling studies of compound semiconductor materials
Period2001
ExaminandAnni Seppälä
Examination vidUniversity of Helsinki