Thesis supervisor

Räisänen, J. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Beskrivning

Title of thesis: Magnetic nanostructures
Periodfeb 2009dec 2012
ExaminandAlexandre Pirojenko
Examination vidUniversity of Helsinki