Three Editorial perspectives to Wittgenstein's Last Writings (1949–1951). Elizabeth Anscombe, G. H. von Wright and Rush Rhees in Dialogue

Jakola, L. (!!Speaker)

Aktivitet: Typer för tal eller presentation!!Invited talk

Period24 nov 2020
Händelsetitelvon Wright och Wittgenstein-seminariet: null
Typ av evenemangSeminarium