Tiede & edistys (Tidskrift)

Saikku, M. (Referentgranskare)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review of an article manuscript (26 pp.)
Periodokt 2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0356-3677