Tiedekunnan edustaja väitöksessä: Antti Lepistö, “The Neoconservative Culture Wars: The Common Man’s Intellectuals in an Age of Elite Polarization.”

Saikku, M. (Annan roll (beskriv i "Relationsbeskrivning"))

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodjan 2019
Examinand