Tieteenfilosofia I -opintojakso

Renko, T. (Lärare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Kasvatustieteiden aineopintojen Tieteenfilosofia I -opintojakson opettaja Kasvatustieteen laitoksella, Helsingin yliopisto. Kevät 2006, 2007, 2008 ja 2009.
Period20062009