Timo Kivioja: Fysiikan aineenopettajaopiskelijoiden käyttämät ilmaisut ja kielelliset rakenteet kvanttifysiikan kaksoisrakokokeen tapauksessa

Nousiainen, M. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Period2020
Examinand