Toimiminen Helsingin yliopiston, Avoimen yliopiston laatuyhdyshenkilönä

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Övrigt

Beskrivning

Yhteydenpito Helsingin yliopiston laatuasiantuntijoihin. Osallistuminen Helsingin yliopiston järjestämiin laatuseminaareihin ja laatutyöryhmiin sekä KKA:n järjestämiin yliopistojen auditointia käsitteleviin tilaisuuksin. Helsingin yliopiston laatuasiakirjojen lukemista, arviointia ja valmistautumista sekä osallistumista laatuyhdyshenkilötapaamisiin. Osallistumista Avoimen yliopiston auditointia valmistelevaan projektiryhmään. Tiedottamista laatuasioista ja auditoinnista kasvotusten Avoimen yliopiston johtoryhmälle, laatutyöstä vastaavalle projektiryhmälle ja Avoimen yliopiston toimintakäsikirjan päivityksestä vastaaville tahoille sekä tiedottamista koko Avoimen yliopiston henkilökunnalle SL 2014 tapahtuvasta auditoinnista Moodle alustalla "SL Auditointiin valmistautuminen Avoimessa yliopistossa". Avoimen yliopiston johtoryhmälle, auditoinnin projektiryhmälle
Period21 jan 201327 maj 2014
VidHelsingin yliopisto, Finland