Toimiminen opetusharjoittelun ohjaajana lukukautena 2016 -2017 yliopistopedagogiikkaan suuntautuvalle opettajan pedagogisia opintoja Helsingin yliopistossa suorittavalle opiskelijalle

Raudaskoski, P. K. (Deltagare)

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Periodokt 2016maj 2017
VidÖppna universitet