Toimiminen seminaariassistenttina porf. Gothónin graduseminaarissa

Aitamurto, K. (Deltagare)

    Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

    Periodjan 2010 → …
    VidHY / uskontotieteen laitos, Finland