Toimiminen vertaismentorina eri tiedekuntien opettajille Helsingin ylioistossa

Aktivitet: Andra aktivitetstyperTyper av övriga aktiviteter - Extern undervisning och koordinering av ämne

Beskrivning

Lehtori Pirkko Raudaskoski toimii ryhmän vetäjänä
Perioddec 2015maj 2016
VidHelsingin yliopisto, Finland