Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet

Nordman, L. (Besökande forskare)

Aktivitet: Typer för besök till extern institutionAkademisk besök på annan institution

Beskrivning

Gästföreläsare, forskarutbyte Stockholms universitet (TÖI)

Inbjuden som gästföreläsare till tolk- och översättarinstitutet vid Stockhoms universitet. Inom ramen för forskarutbyte mellan institutionerna och universiteten.
Periodapr 2016
På besökTolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet
OmfattningInternationell