Transactions of the American Mathematical Society (Tidskrift)

Aktivitet: Typer för peer review av output och redaktionsarbeteReferentgranskning av manuskript

Beskrivning

Peer review for Transactions of AMS:
Period2011
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0002-9947