Transcription factor GATA4 and apoptotic TRAIL pathway in granulosa cell function and tumors

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period20042011
Examination vid
  • Helsingin yliopisto