Transcriptomic data integration for precision medicine in leukemia

Heckman, C. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Period11 okt 2019
ExaminandAshwini Kumar
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell