Tynkkynen Nina

Aktivitet: Typer för att vara värd för en besökareAkademiskt besök på HU

Beskrivning

HUH EH Forum 21,
Nina Tynkkynen, Åbo Akademi University,
“Marine humanities” and social sciences in Turku: The challenge of cross-disciplinary research,
October 1, 2019 (Tuesday), at 14.15- 15.45,
Period1 okt. 2019
På besök frånÅbo akademi
Besökares gradProfessor
Land/TerritoriumFinland