: U 85/2018 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uudistusten tukiohjelman perustamisesta

Leino-Sandberg, P. (!!Consultant)

Aktivitet: Konsulttyper!!Consultancy

Period26 sep 2018
Arbete förParliament, Finland
OmfattningNationell