Uhanalaisten eläinten seurantatoimikunta (Extern organisation)

Silfverberg, H. (Styrelsemedlem)

Aktivitet: MedlemskapstyperMedlemskap eller annan role i inhemsk/internationell kommitté, råd, styrelse

Beskrivning

Uhanalaisten eläinten seurantatoimikunta, kovakuoriaistyöryhmän jäsen, Arbetsgrupp för övervakning av skalbaggar / Ympäristöministeriö
Period1 jan 199931 dec 2011
VidUhanalaisten eläinten seurantatoimikunta, Finland